Tietoa

Tässä blogissa kirjoitetaan ja keskustellaan verkkonuorisotyöstä sekä siihen liittyvistä aiheista ja ilmiöistä. Tervetuloa lukemaan, keskustelemaan ja ottamaan kantaa! Blogin kirjoittajina toimivat sekä Verken työntekijät että kuka tahansa aihepiiristä kiinnostunut. Jos siis haluat kirjoittaa jutun tähän blogiin, niin ota ihmeessä yhteyttä osoitteeseen: info@verke.org.

Verke on opetus- ja kulttuuriministeriön elokuussa 2010 nimeämä Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, jota koordinoi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Verken toiminta-ajatuksena on luoda, tuottaa ja kehittää verkon avulla tehtävää nuorille suunnattua työtä ja toimintaa. Lisäksi keskus toimii asiantuntija- ja tukipalveluna keskittyen toimialaansa koskevan tiedon ja osaamisen lisäämiseen. Toiminnan kohderyhmänä ovat nuoret sekä nuorille suunnatun työn ammattilaiset ja opiskelijat.

Toiminta- ja kehittämisalueita Verkessä ovat mm. verkon avulla tehtävä valtakunnallinen ja moniammatillinen nuorille suunnattu työ, rasisminvastainen ja etsivä verkkonuorisotyö, tieto- ja neuvontatyö verkossa sekä verkkopelitoiminta. Toimintaa kehitetään valtakunnallisena ja monialaisena yhteistyönä yhdessä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.

Verkessä työskentelee tällä hetkellä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen, sosiaaliviraston, terveyskeskuksen ja opetusviraston sekä Pelastakaa Lapset ry:n henkilökuntaa. Toiminnassa ovat mukana mm.: