Blogi ei ole enää käytössä!

Hei, olemme luopuneet verke.wordpress.com blogin ylläpidosta. Kaikki uudet blogikirjoitukset ja paljon muuta löytyy Verken kotisivuilta www.verke.org


Nuorten pelinkehitystoiminta on panostusta tulevaisuuteen

Pelitalon syksy käynnistyy kohisten. Myös paljon huomiota saanut pelinkehitystoiminta aloittaa uuden toimintavuoden syyskuussa. Pelitalon pelinkehityskerhossa, tai “devaajien” kesken Gamedev-klubilla, nuoret oppivat tekemään  tietokonepelejä asiantuntijoiden ohjauksessa. Pelien tekemisen lomassa kehittyvät teknisten taitojen lisäksi tarpeelliset ryhmätyöskentelytaidot, projektiosaaminen ja oman osaamisen sekä valmiin tuotoksen markkinointitaidot.
Lue lisää…


Kesä koneella

Lasten ja nuorten elämässä erilaiset tietotekniset päätelaitteet ovat arkipäiväistyneet. Samalla erilaisten päätelaitteiden ja niiden välittämän mediasisällön käyttöajat ovat kasvaneet. Vaikka käyttöajat ovat kasvaneet, ei automaattisesti voida olettaa että kulutettujen sisältöjen laatu olisi monipuolista tai että nuorella olisi sisältöjen ymmärtämiseen tarvittavaa medialukutaitoa.

Kesälomalla moni suomalainen lapsi ja nuori viettää muutamia viikkoja kesäleirillä ja perinteisesti mielikuva tästä toiminnasta on pihalla rynnistävä lapsilauma leikkien ja työpajojen parissa.
Toimintakeskus Hapen Pelitalolla kesäleiri sisältää kuvaruutujen kajossa istuvia lapsia ja nuoria, joiden tavoitteena oli opetella peliohjelmointia. Leirien tavoitteena oli saada aikaan kiinnostavaa toimintaa, jossa pelien ohjelmointi toisi osallistujalle niin mediatyökalujen laajempaa osaamista kuin ymmärrystä median sisältöihin. Sekä tietenkin oppia kuinka tehdään pelejä.

Kaksi viikon mittaista peliohjelmointileiriä näyttivät että ohjelmointi toimii erinomaisena välineenä medialukutaidon kasvattamiseen ja että tämänkaltainen toiminta tulisi sisällyttää koulujen opintosuunnitelmiin ala-asteelta lähtien.
(Leiristä tehtiin lyhyt uutisjuttu, siihen linkki tässä: http://areena.yle.fi/tv/1587744?start=6m22s)

Lue lisää…


Verke hakee moderaattoria

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa toimiva Verke (Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus) hakee verkkomoderaattoria.

Verkkomoderaattorin tehtäviin kuuluu kaksi erillistä, mutta hyvin toisiaan tukevaa tehtäväkokonaisuutta, joista ensimmäinen koskee Helsingin kaupungin nuorten osallistumis- ja vaikuttamiskanava Ruudin moderointia ja kehittämistä. Verkkomoderaattori käsittelee nuorten verkossa tekemiä aloitteita ja ideoita. Tehtävässä tarvitaan oma-aloitteellisuutta selvittää kaupungin palvelujen ja päätöksentekojärjestelmän taustoja ja tarjontaa. Lisäksi työ edellyttää kykyä ymmärtää nuorten asemaa. Lue lisää…


Vapaus vai kontrolli?

Vuoden alkupuoliskolla lyhenteet SOPA, ACTA ja PIPA levisivät vertaisverkoissa ja saivat aikaan näiden ajamista vastustaneita liikkeitä myös vertaisverkkojen ulkopuolella. Kirjoitushetkellä uusin yritys CISPA on hyväksytty Yhdysvaltojen kongressin alahuoneessa ja aika näyttää, tullaanko sitä esimerkiksi senaatissa hyväksymään ja miten samantapainen aloite kantautuu Eurooppaan ja Suomeen.

Liikehdinnän aktivoimana aloin kirjoittamaan merkintää vaihtoehtoisista verkoista vuoden alussa, mutta ennen pitkää eksyin edellämainittujen lakiasetusten viidakkoon ja merkintä jäi hyllylle tähän saakka. Huomasin, että asiasta oli jo ansioituneempia kirjoituksia, kuten Heidi Hautalan kirjoitus siitä, kuinka aloitteita oli valmisteltu salassa ja ohi normaalien valmisteluareenoiden. Useissa kirjoituksissa kiinnitettiin lisäksi huomiota siihen, kuinka keinot piratismin estämiseen oikeastaan ovatkin vaarantaneet yksilön oikeuksia, eivätkä ne käytännössä ole vaikuttaneet mitenkään piratismin vähentämiseen. Lue lisää…


Miten tietokonepelejä voisi käyttää nuorisotyön toimintaympäristönä ja menetelmänä?

Kirjoitukseni tarkoituksena on herättää ajatuksia ja ideoita siitä, miten erilaisia tietokonepelejä voi käyttää nuorisotyön toimintaympäristönä ja mahdollisesti jopa menetelmänä. Olen koulutukseltani yhteisöpedagogi ja työskentelen nuoriso-ohjaajana Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskuksella Pelitalolla, joka on myös osa Verkkonuorisotyön valtakunnallista kehittämiskeskusta eli Verkeä. Pelitalon toimintaan voit tutustua täällä. Olen miltei koko ikäni pelannut erilaisia pelejä, kuten tietokone-, figuuri-, ja roolipelejä, joten minulle Pelitalolla työskentely on unelmaduuni nuorisotyön kentällä. Toivon myös itse löytäväni uusia näkökulmia työhöni, ja että tietämykseni pelikulttuurista ja peleistä laajenisi esimerkiksi tätä blogia työstämällä. Lue lisää…


Nuorten kohtaaminen ja seksuaalikasvatus verkossa

Verke järjesti perjantaina 30.3. keskusteluluontoisen brunssitilaisuuden teemalla ”Nuoret, verkko ja seksuaalikasvatus”. Paikan päälle tapahtumaan osallistui edustajia seuraavista organisaatioista: Suomi 24, Naisten Linja, Pro tukipiste, Hyvinkään nuorisotoimi ja Helsingin medialukio.

Tilaisuuden aikana etsittiin yhdessä vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä nuorten kohtaaminen seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä verkossa ja verkon välityksellä tarkoittaa? Millaista osaamista se edellyttää? Mitä haasteita, mutta myös mahdollisuuksia seksuaalikasvatus verkossa ja verkon välityksellä sisältää? Tarkoitus oli kuulla toisten työstä, näkökulmista ja kokemuksista ja keskustella yhdessä työn kehittämisen mahdollisuuksista.

Lue lisää…