Verke hakee moderaattoria

Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa toimiva Verke (Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus) hakee verkkomoderaattoria.

Verkkomoderaattorin tehtäviin kuuluu kaksi erillistä, mutta hyvin toisiaan tukevaa tehtäväkokonaisuutta, joista ensimmäinen koskee Helsingin kaupungin nuorten osallistumis- ja vaikuttamiskanava Ruudin moderointia ja kehittämistä. Verkkomoderaattori käsittelee nuorten verkossa tekemiä aloitteita ja ideoita. Tehtävässä tarvitaan oma-aloitteellisuutta selvittää kaupungin palvelujen ja päätöksentekojärjestelmän taustoja ja tarjontaa. Lisäksi työ edellyttää kykyä ymmärtää nuorten asemaa. Lue lisää…


Verken (Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus) roolista

”Kaikki virtaa, mikään ei pysy paikallaan.”
(Herakleitos)

Elokuussa 2010 opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi nuorisotyön valtakunnallisen palvelurakenteen toimijoita, joita ministeriö tukee säännöllisesti vuosittaisilla toiminta-avustuksilla. Yhtenä kolmestatoista (13) valtakunnallisesta kehittämiskeskuksesta toimii Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa sijaitseva Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus eli Verke.

Keskustelu verkkonuorisotyön roolista ja tehtävistä on ollut käynnissä jo jonkin aikaa laajasti läpi koko maan sitä tekevien piirissä. Vastaavaa keskustelua käydään myös nuorisotyöstä. Näyttää siltä, että näitä kysymyksiä ei kuitenkaan ihan heti ratkaista, josko on tarkoituskaan lopullisesti määritellä niitä kumpaakaan. Verkkonuorisotyön valtakunnallisessa kehittämiskeskuksessa verkkonuorisotyön kysymystä on pohdittu keskuksen alkumetreistä lähtien. Erityisesti tehtävää on pohdittu suhteessa olemassa olevaan ja menneeseen. Eli pitkälti siihen mitä tehtiin Netarissa (Netari.fi) ja mitä tehdään Netarin tekemisten lisäksi ja joidenkin mielestä myös Netarin jälkeen, koska Verke ei ole Netari. Netari on kuitenkin osa Verkeä ja se mitä Netarissa jatkossa tehdään on Verken toimintaa. Keskustelu tehtävästä on ollut värikästä ja tunteita herättävää. Positiivista on ollut intohimo, jota tilanteen synnyttämä keskustelu on tuonut esiin. Työhön ja tekemiseen erityisesti nuorisotyössä suhtaudutaan intohimoisesti. Keskustelulle on ollut selkeä tilaus ja kieltämättä tilanne johon ollaan saavuttu kaipaa pohdintaa ja avointa dialogia. Dialogiin ja avoimeen keskusteluun tähtää myös tämä blogi. Lue lisää…