Integrering av media i grundskolan

Mediekommunikation har under de senaste åren fått en växande betydelse för individer, organisationer och samhällen. Vi påverkas hela tiden av vårt mediemodala samhälle. För att kunna tolka dagens ungdom, bör vi också känna till deras populärkultur – det är onekligen en utmanande uppgift.  I och med ovan nämnda, tog jag emot uppdraget som handledare för projektet Ung Röst På Stan.

Ung röst på stan är en gemensam strategi för Helsingfors stads utbildningsverk. Grundidén är att främja delaktigheten bland barn och unga. Kampanjens mål är att i alla skolor och ungdomsgårdar stöda och utveckla en verksamhetskultur som främjar demokrati och aktivt medborgarskap bland barn och ungdom. Inom dessa ramar, ordnade Kronohagens lågstadium en filmvecka för sammanlagt 74 st. elever. Utgångspunkten var att barnen skulle jobba självständigt. Min uppgift var att handleda barnen med teknik och innehåll. Eleverna tog del genom produktion av fiktiva nyhetsinslag med valfritt tema. Lue lisää…