Sosiaalityöntekijänä verkossa

Sosiaalityön tavoitteena on ehkäistä, vähentää ja poistaa sosiaalisia ongelmia sekä tukea yksilöiden ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sosiaalityöhön kuuluu olennaisena osana asiakkaiden kohtaaminen ja ihmisten välinen vuorovaikutus. Lastensuojelun sosiaalityö jaotellaan puolestaan ennalta ehkäisevään ja korjaavaan lastensuojeluun.

Verkossa lasten ja nuorten parissa tehtävä työ kuuluu ennalta ehkäisevään työtapaan. Sosiaalityön verkkohankkeella pyritään tuomaan sosiaalialan ammattilainen helposti tavoitettavaksi, matalan kynnyksen palvelua tarjoavaksi tahoksi nuorille. Palvelulla halutaan helpottaa nuorten itsensä tekemiä yhteydenottoja ja madaltaa kynnystä asioida kunnan sosiaalipalveluissa tarvittaessa. Perinteisesti nuoret ovat työskentelyn kohteena lastensuojelun toimintakentällä vasta ongelmien kasaannuttua tai eskaloiduttua, koska ennalta ehkäisevään työhön ei ole riittävästi resursseja. Lue lisää…