Verkkoterkkarit kouluttajina: Sosiaalisen median ympäristöt ja verkkopelit

Verkkoterkkarit yhdessä Verken moniammatillisen tiimin kanssa suunnitteli ja toteutti koulutuksen sosiaalisen median saloihin sekä verkkopelaamiseen.  Tilaisuuksia on ollut 6 kpl kevään ja syksyn 2011 aikana. Ne järjestettiin Pelitalolla Nuorten toimintakeskus Hapessa. Kohderyhmänä olivat Helsingin kaupungin koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajat, koululääkärit ja psykiatriset sairaanhoitajat.  Koulutus on tarkoitettu lisäämään kouluterveydenhuollon henkilöstön tietoa sosiaalisesta mediasta  ja siihen on osallistunut tähän mennessä 97 henkilöä.  Lue lisää…


Digitaaliset pelit ja nuorisotyö

Vuoden 2011 Pelaajabarometrin mukaan lähes kaikki suomalaiset (99%) pelaavat pelejä. Digitaalisia pelejä suurin osa (79%) väestöstä. Pelaaminen on kaikenikäisten harrastus ja pelaajien sukupuolijakauma on viime vuosina tasaantunut siten, että digitaalisten pelien pelaajista 56 % on miehiä. Pelaajabarometrin mukaan digitaalinen pelaaminen on nostanut suosiotaan Suomessa varsinkin viimeisten vuosien aikana.

Digitaalisten pelien pelaamisen nykyinen suosio on luonnollinen seuraus sille kehityskululle, joka sai alkunsa 1980-luvun kotitietokoneiden yleistymisestä kodeissa. Uusi teknologian yleistymistrendi on ollut näkyvissä kannettavien päätelaitteiden lisääntyneissä pelaamismahdollisuuksissa. Laitteiden ja pelaamisen yleistymisen myötä on Suomeen syntynyt rikas pelaajakulttuuri sekä peliteollisuus. Pelaamiseen liittyvä teollisuus on noussut viimeistään Angry Birdsin menestymisen myötä julkiseen keskusteluun. Toinen iso muutos on pelaamiseen liittyvien järjestöjen ilmaantuminen kansalaisjärjestöjen kenttään. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat mm. The Group ry sekä SEUL ry.

Pelaaminen nuorisotyön kentällä

Nuorisotyön ammattilaisten piirissä peleistä keskusteltaessa on tunnusmerkkinä usein pelaamisen haitoista keskusteleminen. Sama tematiikka korostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten keskuudessa käydyssä keskustelussa. Ongelmakeskeinen pelaajakeskustelu on turhaa ja vie fokuksen epäolennaisiin asioihin nuorisotyön kannalta. Perustelen edellämainittua väitettä tarkemmin tulevissa blogikirjoituksissani. Lue lisää…