Youtube kertoo

Laptuote -säätiön esittelyvideo etsivästä nuorisotyöstä.

Lähde: http://www.etsivat.com/


Etsivä löytää

Etsivän nuorisotyön juuret ulottuvat Suomessa vuosikymmenten päähän ja erityisesti Tampereen kaduille. Noista ajoista on tultu eteenpäin ja etsivää nuorisotyötä toteutetaan tällä hetkellä hyvin monella erilaisella tavalla noin 70% Suomen kunnista.

Etsivän työn pitää pystyä myös reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Esimerkiksi teknologinen kehitys avaa uusia mahdollisuuksia ja ympäristöjä myös etsivälle työlle. Tästä ovat hyvinä esimerkkeinä internetissä tehtävä etsivä työ ja mobiilipalvelujen soveltaminen vaikeasti tavoitettavien ryhmien parissa työskentelyyn. (Etsivä työ Euroopan syrjäytyneiden väestönosien parissa. Suuntaviivoja yhdenmukaisiin etsivän työn palveluihin. 2007.)

Etsivää nuorisotyötä verkossa on tehty useita vuosia, mutta vasta Facebookin tutltua on verkkotyö yleistynyt. Etsivää nuorisotyötä verkossa ei ole vielä tutkittu kovinkaan paljoa, eikä ole syntynyt kokonaiskuvaa siitä millä tavalla, missä ympäristöissä ja miten sitä tehdään. Verkessä on käynnistynyt huhtikuussa 2011 hanke, jonka yhtenä tavoitteena on löytää vastauksia edellämainittuihin kysymyksiin. Lue lisää…